ถ้วยสูญญากาศ

ระบบการยกโดยสุญญากาศ (Suction Cup)

ใช้สำหรับจับชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นระบบที่ใช้สำหรับการยก หรือการเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยระบบสุญญากาศ โดยไม่ทำให้ผิวชิ้นงาน เกิดรอยเสียหาย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้ในอุตสาหกรรมไม้ปิดผิว, ไฟเบอร์ซีเมนต์, กระจก เป็นต้น