ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม


เป็น PUMP  ที่ใช้ในอุตสาหกรรม   ที่ต้องการประสิทธิภาพในการทำงานที่สูง  โดย Technology Austria เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ Technology ในการผลิตที่สูง และใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก , อุตสาหกรรมอาหาร ,  อุตสาหกรรมกระดาษ , อุตสาหกรรมปิโตเคมี , อุตสาหกรรมเหมืองแร่ , อุตสาหกรรมน้ำเสีย อื่นๆ