Process Filtration


 

ผ้ากรอง (FILTER CLOTH) ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากยุโรป มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายตามการใช้งาน  ทางเรามีผ้ากรองให้เลือกตาม

วัสดุ (Material)

  •  โพลิโพพิลีน (Polypropylene : PP)  - ทนสภาพความเป็นกรดและด่างได้ดี และทนความร้อนไม่เกิน 80 องศา
  •  โพลีเอไมด์ (Polyamides : PA) หรือ ไนลอน (Nylon) -  ทนสภาพความเป็นด่างได้ดี และทนความร้อนได้ไมเกิน 110 องศา
  •  โพลีเอสเตอร์ (Polyester : PES/PE)  - ทนสภาพความเป็นกรดและทนความร้อนได้สูง 150 องศา


รูปแบบการทอ (Weave Style) 

  • ลายซาติน (Satin)
  • ลายทวิน (Twill)

ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อจะเลือกผ้ากรองให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน