Air Filtrationถุงกรองฝุ่น และกรงถุงกรอง ที่เหมาะสมกับความต้องการ

ถุงกรองฝุ่น
เราให้บริการด้วยผ้ากรองหลากหลายชนิด ที่ผลิดมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้กับ อุตสาหกรรมซีเมนต์, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก เป็นต้น

กรงถุงกรอง
การเลือกวัสดุที่เหมาะสม และการเลือกขนาดที่ถูกต้องของกรง มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่ออายุการใช้งานของถุงกรอง โดยสามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง Stainless Steel, Galvanized, Silicon Coating, Ventury ขนาดและจำนวนของลวด

บริการหลังการขาย
เราให้บริการหลังการขายด้วยการติดตามผลการใช้ และการตรวจสอบสภาพของถุงกรองที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาระบบดูดฝุ่นของคุณอย่างต่อเนื่อง

การบริการที่ครอบคลุม
เราไม่ได้ทำเพียงหน้าที่ขายสินค้า แต่เรายังให้มากกว่าด้วยการบริการคำแนะนำสำหรับการจัดระบบดูดฝุ่นของคุณ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปรับปรุงระบบของท่านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการทดสอบให้ห้องปฏิบัติการของเรา

บริการทดสอบตัวอย่าง
เราให้บริการทดสอบตัวอย่างถุงกรองเพื่อการเปรียบเทียบ Spec. หรือเพื่อการค้นหาสาเหตุของความเสียหายและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแก่ท่าน

การทดสอบผลิตภัณฑ์
เราทำงานร่วมกันกับลูกค้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาของระบบดูดฝุ่น ด้วยการนำเสนอแนวทางที่ทำให้สามารถร่วมกันไปสู่เป้าหมายได้