Filtration Technical Seminar

January 01, 2018
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559  บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด 
ร่วมกับ Sefar และ CFF จัดสัมมนาเรื่อง FILTRATION TECHNICAL SEMINAR  
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกใช้ผ้ากรองให้เหมาะสมกับตำแหน่งการใช้งาน
พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง

ประมวลภาพ