พิธีมอบรางวัลในการประกวด Logo 30 ปี ของบริษัทฯ

January 01, 2018
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย
ในการประกวด Logo 30 ปี ของ
 บริษัทเวสตัน ไมเออร์ จำกัด
 
   
 
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560  เวลา 17.30 น.
 ณ ห้อง Function Room, สำนักงานบางชัน

 
ประมวลภาพ