PAPER BAND ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น

June 06, 2017

กระดาษเส้นสานมาจัดสานร้อยเรียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
เอกลักษณ์  โดดเด่น  และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
 


PAPER BAND     หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์จาก
PAPER BAND    ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น สวยงาม ไม่เหมือนใครทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของไอเดีย

ครูเล็ก - สุพัตรา  เงินสมบัติ  ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก PAPER BAND
Credit : 
http://www.wearegreeners.com/greenblog/detail/137